Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ochrana osobních údajů

Zpět

Kontakt:

VHS stavby a.s.
e-mail: Ing. Marek Štěpnička,  stepnicka@vhsstavby.cz

Společnost VHS stavby a.s., zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami společnosti VHS stavby a.s. a všemi platnými právními předpisy.

Níže přiložená informační memoranda o zpracování osobních údajů popisují zejména jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje. Dále Vám poskytují informace o tom, jaká mají osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Soubory ke stažení