Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpět

Projekt:

FORMANSKÁ CESTA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Investor:

Svazek obcí při Formanské cestě

Termín realizace:

11/2013 - 10/2015

Místo realizace:

Grešlovo Mýto

Cena:

189 430 097 Kč

Popis projektu:

Předmětem díla bylo vybudování nové splaškové gravitační a tlakové kanalizace včetně přípojek v obci Pavlice, Grešlové Mýto, Ctidružice, Hostim. V Grešlově Mýtě se vybudovala kompletně nová mechanicko-biologická ČOV.