Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpět

Projekt:

Gravitační kanalizace - Hrnčíře, Praha 11

Investor:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Termín realizace:

05/2017 - 10/2017

Místo realizace:

Cena:

18 649 167,- Kč

Popis projektu:

Předmětem je rekonstrukce kanalizace a napojení stávajících stok a výtlaků. Kanalizace bude provedena z kameninových trub DN 300 v celkové délce 661 m v otevřeném výkopu, pouze pod kruhovým objezdem bude kanalizace uložena do ocelové chráničky DN 600 v délce 39,5 m (protlak).