Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zpět

Projekt:

Intenzifikace ČOV Dušejov

Investor:

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

Termín realizace:

05/2014 - 08/2015

Místo realizace:

Obec Dušejov, Kraj Vysočina

Cena:

28 233 873,- Kč

Popis projektu:

Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod v obci Dušejov, vybudování nové vodovodní přípojky a obnova kanalizačního přivaděče z obce Boršov v délce 186 m. Budované objekty jsou navrženy jako novostavba v místě stávajících objektů současné ČOV a kanalizace. Jedná se o stavbu, jejíž charakter v porovnání se stávající ČOV zůstane zachován. Intenzifikace ČOV řeší stavbu z hlediska tvarového uspořádání objektů a především jejich technologické vybavení, které je schopno splnit svou funkcí podmínky platné legislativy z pohledu kvality vypouštění odpadních vod.