Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpět

Projekt:

Kanalizace a ČOV Kořenov

Investor:

Město Kořenov

Termín realizace:

06/2011 -  06/2013

Místo realizace:

Kořenov, Liberecký kraj

Cena:

101 453 806,- Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je vybudovat novou čistírnu odpadních vod (ČOV) pro obec Kořenov tak, aby byla zajištěna potřebná účinnost čištění pro současné i výhledové zatížení a produkce odpadních vod byla v souladu s požadavky vodohospodářských orgánů i platné legislativy ČR. ČOV je navržena zcela na dolním okraji Dolního Kořenova na lesním pozemku, tedy již mimo zastavěnou část obce. Staveniště leží v horském svažitém terénu, jen ojediněle se vyskytují plochy s menšími sklony. Výstavbou ČOV bude umožněno ekologické odvádění a čištění odpadních vod z obce Kořenov a nebližším okolí. ČOV bude po provedení železobetonových konstrukcí zasypána a zatravněna. V pohledu budou pouze štítové zdi a vjezdová část. Kanalizační řady budou prováděny z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 10 482 m.