Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpět

Projekt:

Kanalizace a ČOV Nové Syrovice  

Investor:

Svazek obcí Nové Syrovice a Láz

Termín realizace:

09/2011 - 01/2013

Místo realizace:

Nové Syrovice, Láz - Kraj Vysočina

Cena:

54 238 289,- Kč

Popis projektu:

Záměrem obcí je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obcích Nové Syrovice a Láz. V budoucnu se na tuto ČOV napojí i další obce: Krnčice, Dědice, Nimpšov a Jackov.

Kanalizace:
 
Stoková síť je charakterizována z hlediska průtoků jako gravitační s jednou oblastí přečerpání v obci Nové Syrovice, kterou nelze vzhledem ke konfiguraci terénu napojit na odtok z obce gravitačně. Je navržena jednotně z trub plastových PP v profilu DN 250 a DN 300. Trouby pro tlakovou stoku jsou z plastového materiálu PE v profilu DN 80 pro max. provozní tlak 1MPa.
Celková délka kanalizace je 7.136,07m :  DN 250 -   6184,47m
                                                                           DN 300 -     811,16m
                                                                           DN 80 -      140,44m
ČOV:
Jde  o kruhovou stavbu, s vyvýšenou středovou částí s jehlanovou střechou, která je tvořena dvěma dilatačními celky:
  1. celkem provozu
  2. celkem čištění 
 

Celý objekt má z hlediska pohledů pět výškových úrovní:

  • obvodový upravený terén kolem stavby
  • atika celku provozu
  • obvodová úroveň obsypu celku čištění
  • zhlaví kruhové stavby celku čištění se zábradlím a lávkami
  • vrchol kuželové střechy  celku čištění

Kapacita areálu je 1380 EO a tato stavba řeší napojení obcí Nové Syrovice a Láz – tj. 1220 EO. Po připojení výše zmíněných obcí bude kapacita plně využita.