Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpět

Projekt:

Modernizace a intenzifikace ČOV Mikulovice

Investor:

Obec Mikulovice

Termín realizace:

08/2016 - 11/2016

Místo realizace:

Obec Mikulovice, Olomoucký kraj

Cena:

9 590 632,- Kč

Popis projektu:

Nově vystavěná ČOV v Mikulovicích u Jeseníku byla navržena ze sklolaminátových nádrží od firmy WPL Limited.  Základ pro HiPAF čistírnu odpadních vod pro 1600 EO tvoří ŽB deska s opěrnými zdmi ze ztraceného bednění. Čistírna je tvořena z objektů: Nádrž primární sedimentace -1ks (kruhová D=6,0 m V=5,49 m), nádrže biologického čištění – 4 ks (4,2 x 2,7 x 3,2m),  dosazovací nádrž  - 2 ks (8,7 x 2,7 x 2,88 m), kalový zásobník – 1 ks (kruhový D= 3,0 m, V = 3,62 m), čerpací stanice – 2 ks (kruhová D = 0,8 m,  V = 1,45 m). Konstrukce nádrží je z ½ uloženo pod úroveň terénu, zbývající část dosypána terénem do svahu a ošetřena geotextilií a HDPE folií. Tato ČOV v Mikulovicích je historicky první fungující čistírna na území České republiky. Investor i dodavatel z Anglie, odkud se technologie dováží, byli nad míru spokojeni, za profesionální a flexibilní přístup.