Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Projekt:

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Jizerní Vtelno

Investor:

Obec Jizerní Vtelno

Termín realizace:

11/2018 – 9/2020

Místo realizace:

Jizerní Vtelno

Cena:

69 202 545 Kč bez DPH

Popis projektu:

Ve sdružení s firmou Amitera s.r.o. jsme realizovali projekt složený ze dvou hlavních částí. První z nich byla výstavba splaškové kanalizace, která je kombinací gravitačních a tlakových řadů o celkové délce cca 5,5 km. Druhou částí byla výstavba čistírny odpadních vod, na kterou je celá kanalizační síť napojena. Jedná se o dvoulinkovou mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 600 EO, tvořenou sdruženým objektem. Po dokončení výstavby byly obnoveny povrchy dotčených komunikací.