Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Projekt:

Rekonstrukce úpravny vody Souš - flotace(DAF)

Investor:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Termín realizace:

04/2015 - 10/2015

Místo realizace:

Souš, 

Cena:

90 029 743,- Kč

Popis projektu:

Veškeré práce související s rekonstrukcí úpravny vody budou probíhaly při zachování výroby pitné vody. Zhotovitel stavby proto musel realizovat taková opatření, aby během výstavby nedošlo k ohrožení výroby pitné vody. V rámci této stavby je navržena dílčí rekonstrukce prvního separačního stupně technologické linky úpravy vody a souvisejících trubních rozvodů uvnitř a vně budovy úpravny vody. Rekonstrukce zahrnovala výměnu zařízení pro dávkování polymerního flokulantu, rekonstrukci vzduchotechniky v hale prvního separačního stupně a dílčí stavební úpravy na stávajících nádržích. Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF – dissolved air flotation) je separační proces, který se zařazuje jako první separační stupeň při úpravě pitné vody. Tato technologie se ve světě používá zhruba 30 let.