Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt:

OPRAVA A VYBUDOVÁNÍ ČÁSTI NOVÉHO VODOVODU V Pelhřimově  v ulicích Nádražní a Myslotínská 

Investor:

Město Pelhřimov

Termín realizace:

04/2014 - 05/2014

Místo realizace:

Pelhřimov, Kraj Vysočina

Cena:

7 458 000,- Kč

Popis projektu:

Jednalo se o výměnu části vodovodního potrubí, který plní velmi výzamnou funkci v systému dopravy vody v rámci rozvodné sítě veřejného vodovodu. Stávající litinové potrubí ze 70.let bylo nahrazeno novým hrdlovým litinovým potrubím Duktus C50 se zinko-aluminiovým povlakem se spoji TYTON-SIT PLUS (spoj BRS) s těžkou protikorozní ochranou s práškovým epoxidem o vrstvě min. 250 um dle sdružení GSK RAL v celkové délce  547 metru o dimenzi DN 300  a propojení vodovodních řadů v délce 36m o dimenzi DN 100. Na hlavním vodovodním řadu byly osazeny 2 ks požárních nadzemních hydrantů a 1 ks podzemního hydrantu (HAWLE). Dále se jednalo o provedení nových přípojek pomocí litinových navrtávacích pasů, bezvýkopovou technologií pod komunikací I.třídy za použití potrubí PE 100 RC+ SLM v celkové délce 230m, včetně napojení na stávající přípojky ve vodoměrných šachtách.