Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt:

Rekonstrukce přivaděče pitné vody - Bílina, Všechlapy

Investor:

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Termín realizace:

04/2015 - 05/2016

Místo realizace:

Bílina, Všechlapy, Ústecký kraj

Cena:

69 751 961,- Kč

Popis projektu:

Jedná se o rekonstrukci přivaděče. Účelem stavby vodovodu je zkvalitnění dodávek pitné vody v Severočeské vodárenské soustavě a pro obec Chotějovice. Navrhovaný přiváděcí řad DN 500 nahradí stávající dosluhující přivaděč z oceli OC DN 500. Současně je navržena výměna stávajícího rozváděcího řadu TL DN 60 včetně přepojení všech domovních přípojek za nové potrubí d90. Přivaděč pitné vody a rozváděcí řad budou rekonstruovány v rámci vodohospodářské infrastruktury na zásobení obyvatel pitnou vodou v regionu Ústeckého kraje, okresu Teplice. Dojde k zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství.