Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jedná se o výstavbu nového plastového vodovodu částečně vedle stávajícího litinového rozvodu.

Projekt:

Výstavba vodovodu - Zlatá Olešnice - Lhotka

Investor:

Obec Zlatá Olešnice

Termín realizace:

09/2013 - 12/2013

Místo realizace:

Zlatá Olešnice, Liberecký kraj

Cena:

5 600 000,- Kč

Popis projektu:

Jedná se o výstavbu nového plastového vodovodu částečně vedle stávajícího litinového rozvodu (cca 1400m vodovodního řadu v obci, cca 10m potrubí u zdroje). Z čerpací stanice bude veden nový samostatný řad jako výtlak do VDJ. Čerpání bude automatické dle výšky hladiny ve VDJ a v akumulační jímce v čerpací stanici. Porucha čerpadla nebo havarijní hladina budou hlášeny pomocí GSM komunikátoru na zvolená čísla mobilních telefonů.