Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt:

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim

Investor:

Město Vlašim

Termín realizace:

11/2011 - 10/2013

Místo realizace:

Vlašim, Středočeský kraj

Cena:

190 000 019,-Kč

Popis projektu:

Dostavba vodovodní a kanalizační sítě ve městě Vlašim (místní část Domašín). Délka nově budované kanalizace je 8,63km a výstavba nové vodovodní sítě je 12,04km. Realizací tohoto projektu bylo možno odstranit znečištění 30,8 tun/rok CHSKCr a 14,59 tun/rok NL. Současně realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro připojení 762 EO navíc na vyhovující ČOV.