Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kanalizace a čistírny odpadních vod

Zpět

Výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí, kanalizačních řadů, přípojek a příslušných objektů, které slouží k odvádění odpadních a srážkových vod, a to jak společně, tak samostatně. Nejčastěji používané materiály pro výstavbu kanalizací jsou kameninová potrubí, potrubí z plastu a polypropylenu, sklolaminátová potrubí. Pokládku potrubí provádíme všech průměrů a profilů, a to technologií výkopovou i bezvýkopovou.

Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. Profesionální výstavba kompletních čistíren odpadní vod všech velikostí včetně zajištění dodávky technologického vybavení.