Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vodovody a vodojemy

Zpět

Výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů, vodovodních sítí, přípojek a prací s tím spojených, včetně napojení vlastních objektů přípojkami. Naši technici a dělníci mají bohaté zkušenostmi z pokládek a montáže potrubí z různých materiálů všech rozměrů a velikostí. Nejčastěji používanými materiály jsou potrubí z polyetylenu a litiny.

Výstavba a rekonstrukce vodojemů zemních i nadzemních všech velikostí včetně zajištění dodávky technologického vybavení.