Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Betonářské práce na aktivačních nádržích jsou dokončené 

23.01.2020

Tato ČOV zásobuje pitnou vodou velkou část regionu Blanska.


Stavební práce pro ČOV v obci Rájec – Jestřebí probíhají podle plánu. V současných dnech se provádí monolitické betonářské práce. Dokončeno bylo betonování aktivačních nádrží. Postupně se objekt začne vystrojovat technologickým zařízením, aby se mohla tato část zprovoznit, a dojde k přepojení stávající ČOV s novou již funkční částí. Tyto práce budou dokončeny během února 2020. Následně začnou demoliční práce stávajícího objektu ČOV, a zároveň začneme s realizací asi poloviny ploch komunikace v areálu ČOV.