Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informační dokument cookies

Zpět

INFORMAČNÍ DOKUMENT COOKIES

Společnost VHS stavby a.s., se sídlem Bánskobystrická 114/26, 468 01 Liberec VIII-Dolní Hanychov, IČ:25183052 (dále také jen jako „společnost“), zpracovává při návštěvě našich webových stránek osobní údaje pomocí sledovacích technologií (cookies). Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami společnosti a všemi platnými právními předpisy.

Tento informační dokument obsahuje kompletní informace o souborech cookies a účelu jejich použití při návštěvě našich webových stránek, včetně stránek optimalizovaných pro mobilní zařízení (jsou-li k dispozici).

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé soubory, které ukládáme do vašeho prohlížeče nebo na pevný disk vašeho zařízení. Cookies mohou ukládat nastavení a informace, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče. Ačkoli soubory cookies obsahují identifikační údaje, neobsahují žádné informace, které vás osobně identifikují, ale umožňují nám, abychom
vás poznali, když se na naši webovou stránku vrátíte, a pomáhají nám porozumět, jakým způsobem ji používáte.

Přestože jsou soubory cookies uloženy v paměti vašeho počítače, telefonu, tabletu nebo jiného zařízení používaného pro přístup k našim webovým stránkám, nemají přístup ani nemohou číst další informace uložené v zařízení.

Soubory cookies jsou ve vašem zařízení uloženy, dokud neskončí jejich platnost nebo dokud je nesmažete.

Jaké cookies používáme a proč. Váš souhlas s kategoriemi souborů cookies.

Technické. Jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické a měřící soubory cookies. Technologie potřebné pro analýzu používáme ke zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu a k zajištění správného fungování vestavěných služeb našich partnerů. Zejména např. k měření návštěvnosti a použitelnosti webu.

Reklamní. Tyto cookies nám umožňují lépe cílit a vyhodnocovat marketingové kampaně.

Pozn.: Vzhledem k tomu, jak se budou vyvíjet služby a informace, které nabízíme online, je možné, že v budoucnu může dojít ke změně technologických vlastností těchto cookies. Avšak i v takovém případě budou i nadále plnit jeden z účelů popsaných v tomto informačním
dokumentu. 

Jak změním nastavení cookies?

Při návštěvě našich webových stránek budou na vaše zařízení umístěny nezbytně nutné soubory cookies. Pro použití výše vyjmenovaných cookies požadujeme váš souhlas předtím, než je na vaše zařízení umístíme. Souhlas udělíte kliknutím na příslušné tlačítko na banneru, který se zobrazí.

Pokud souhlas udělit nechcete nebo chcete svůj souhlas s výkonovými cookies, funkčními cookies, cílenými cookies nebo cookies sociálních médií odvolat, můžete kdykoli na našich webových stránkách provést konfiguraci nastavení cookies.

Kromě toho lze nakonfigurovat většinu nastavení souborů cookies přímo u webových prohlížečů. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookies i o tom, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny a jak je spravovat a mazat,
navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Informace o jiných prohlížečích najdete na webové stránce vývojáře prohlížeče.

Obsahují cookies osobní údaje?

Přestože informace shromážděné soubory cookies pomocí jiných záznamových systémů mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, která soubor cookie považuje za osobní údaj, samotné soubory cookies nevyžadují osobní údaje, aby mohly být použity, a ve většině případů přímo neidentifikují uživatele internetu. Osobní údaje shromážděné pomocí cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem usnadnění určitých funkcí pro uživatele. Tyto údaje jsou šifrovány způsobem, který k nim znemožňuje přístup neoprávněným osobám.

Komu jsou cookies zpřístupněny?

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem
 • 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Společnost Fresh Services, s.r.o., IČ: 28180208, U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA;
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA.

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

JAKÁ MÁTE PRÁVA V OBSLATI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využit následujících práv:

 1. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

 2. Máte právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste nám poskytli nebo které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně. Údaje Vám zprostředkujeme v zabezpečeném souboru, který je strojově čitelný, takže si je můžete uložit nebo zpřístupnit dalším poskytovatelům služeb. Můžete nám také poskytnout údaje získané od jiných společností. Můžete vznést požadavek, abychom Vaše údaje poskytli jinému správci – to však můžeme zajistit pouze v případě, že je takový přenos technicky možný. Protože uvedený soubor obsahuje Vaše osobní údaje, doporučujeme je uložit na Vašem zařízení bezpečným způsobem.

 3. Zajišťujeme, aby byly Vaše údaje stále aktuální, takže Vás jednou za čas a tehdy, kdy to vyžaduje zákon, žádáme o jejich kontrolu. Pokud nicméně zjistíte, že údaje, které o Vás máme, nejsou správné, můžete požádat o opravu chybných údajů a prostřednictvím výše zmíněných kontaktních údajů je možné doplnit údaje nekompletní či přidat údaje dodatečné.

 4. Máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů nebo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, ovšem pouze v zákonem stanovených případech.

 5. Pokud si přejete požádat o výkon některého z Vašich práv uvedených výše, můžete tak učinit písemně či osobně na výše uvedeném kontaktu.

 6. Domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním údajů k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud.

Aktualizováno dne 24.11.2022.