Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Již brzy budeme zahajovat stavební práce v areálu Čistírny odpadních vod Rájec - Jestřebí. 

27.02.2019

Tato ČOV zásobuje velkou část regionu Blansko pitnou vodou.


Ta doposud používala zastaralou technologii čištění vody. „Nyní probíhají demoliční práce a potom se rozjede realizace kompletních monolitických konstrukcí“, řekl technický přípravář Miroslav Hynek. Doplnil, že se vybuduje aktivační nádrž selektoru a dosazovací nádrž. Ta je zařízením, kde dochází k mechanickému oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Část kalu se vrací zpět do aktivační nádrže. Práce na projektu se plánují do dubna 2020. Rekonstrukce této ČOV je pro oblast velmi důležitá. Zásobuje pitnou vodu velkou část regionu Blansko. Veškeré práce proběhnou za stávajícího provozu. Omezení provozu bude pouze krátkodobé a to ve chvíli, kdy se budou přepojovat jednotlivé technologické celky. Náklady dosáhnou více než 92 miliónů korun.