Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Jsme stále více vidět

12.03.2019

„Naše práce nejsou jen výběrová řízení, hlídání nákladů a výnosů a jednání s investory“, říká Martin Žagan, výkonný ředitel společnosti.


Díky stabilnímu týmu a silnému zázemí firmy pracujeme na zakázkách velkého rozsahu po celé České republice. Na severu Čech jsme v minulém roce dokončili rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce. Nyní probíhá její zkušební provoz. Během 12 měsíců se budou ladit technologické linky úpravny tak, aby poskytla lidem ve spádové oblasti co nejvíce kvalitní pitnou vodu a splňovala veškeré hygienické požadavky. Tento projekt za bezmála 205 miliónů korun je jedním z velmi důležitých pro tento region. Nová úpravna vody bude brzy zásobovat více než 10 tisíc lidí kvalitní pitnou vodou. O to víc nás těší i zájem regionálních médií, které o stavu projektu informují veřejnost. Děkujeme!