Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Město Klimkovice má moderní čistírnu odpadních vod

16.06.2020

Dokončenou moderní ČOV a kompletní kanalizaci jsme v minulých dnech předali do rukou investora, města Klimkovice.

Naše společnost VHS stavby byla v tomto projektu generálním dodavatelem ve spolupráci s firmou Jankostav. Na projektu jsme pracovali od září 2018. Veškeré práce probíhaly podle plánu a zkušební provoz ČOV byl zahájen již v květnu. Trvat bude roku. Za tu dobu by se měla napojit většina domácností z Josefovic. Mezi prvními napojenými objekty vedle několika rodinných domů je také josefovická mateřská škola.

Nová moderní technologie ČOV přinese především zlepšení životního prostředí v městské části Josefovice a v sousedním Jistebníku.

Celkové náklady se dostaly na více než 40 miliónů korun. V budoucnu se na ní může napojit až 340 obyvatel z městské části Josefovice, kde se nové zařízení nachází.