Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Na Jihlavsku stavíme novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci. 

18.03.2019

V obci Zhoř realizuje naše společnost ve sdružení s VHST s. r. o.  výstavbu nové ČOV a kanalizaci.  Zajímavostí na této stavbě je, že bylo nutné provést geofyzikální metodou refrakční sejsmiky. Tento průzkum ukázal, že 70% kanalizační trasy vede ve skalním podloží. Na další práce bude tedy třeba použít speciální techniky a nástroje jako jsou rozrývače nebo kladiva.

Projekt za necelých 60 miliónů korun bude dokončen v červnu dalšího roku.

Nová stavba by měla obci zajistit kvalitní vodu s oddělením vody splaškové a dešťové.