Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Novou centrální čistírnu odpadních vod bude mít i obec Příšovice 

15.01.2020

Na severu Čech vyrůstá zde zcela nová ČOV a to včetně související kanalizace. Rekonstrukcí prochází i čerpací stanice odpadních vod v tomto místě. V uplynulých dnech, kdy stále stavebním pracím přeje počasí, proběhla montáž a injektáž dvou pramencových kotev. Po vyvážení dna objektu ČOV se provede betonáž a dojde k vyvazování stěn celého objektu.

Stávající příšovická ČOV z roku 1985 již nebyla technicky, ani kapacitně vyhovující. Nová stavba s kapacitou 1 400 připojených obyvatel by měla být dokončena v říjnu letošního roku. Poté bude následovat roční zkušební provoz.