Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Pohledový líc opevnění vyzdíváme z kyklopského zdiva

02.08.2019

Tento druh kamenného zdiva byl používán v mykénské architektuře a tvořily jej velké vápencové balvany poskládané k sobě tak, aby mezi sebou měly minimální odstup.


Práce na rekonstrukci Krokovického potoka v Písečné u Slavonic se zahájily letos v dubnu a pokračují rychlým tempem. Jádrové zdivo je již dokončeno a bude se vyzdívat pohledový líc opevnění z kyklopského zdiva. Stavbou se výrazně zvýší kapacita a stabilizace stávajícího koryta potoka. Současně s výstavbou bude provedeno vybudování nového zaústění Krokovického potoka do Moravské Dyje.