Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Práce na pražském Karlínu pokračují podle plánu

31.10.2019

Od jara zde buduje náš tým protipovodňová opatření na stokové síti. V těchto dnech se propojuje nové trubní vedení se stávající kanalizací a dojde k zabetonování položeného potrubí.

V prostoru, kde stavba vyrůstá, se najdou místa, kde se nedají provádět klasické otevřené výkopy, a musí se použít hornický postup, to znamená ražená štola zajištěná důlní výztuží.

Projekt za bezmála 155 miliónů korun bude dokončen na začátku roku 2021 a ochrání v budoucnu novu moderní obytnou zónu proti velké vodě v této lokalitě.