Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Práce na výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod v obci Jizerní Vtelno pokračují 

21.05.2020

Nová ČOV přinese výrazné zlepšení občanské vybavenosti obce.


V současné chvíli již probíhá realizace zpevněných ploch a oplocení areálu nové ČOV a následovat bude instalace technologického zařízení a pokládka stok na silnici III. Třídy včetně realizace všech potřebných přípojek.

Projekt se skládá ze dvou částí, z nichž první byla výstavba splaškové kanalizace o délce 3,95 km a přípojek o délce 1,5 km. Druhá část projektu byla výstavba nové dvojlinkové mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 600 EO.

Náklady na celý projekt se dostanou na více než 66 miliónů korun a financován je obcí, Středočeským krajem a Ministerstvem zemědělství ČR. Dokončen by měl být v listopadu letošního roku.