Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Úpravna vody Brníkov prochází rekonstrukcí 

21.09.2021

Práce provádí tým VHS stavby a. s. ve sdružení se společností SMP CZ a. s.


Od března letošního roku provádíme stavebně-technickou rekonstrukci již dožilé úpravny vody Brníkov z roku 1978. Ta měla již malou účinnost usazovací nádrže, nedostatečnou kapacita kalových lagun. Nevyhovuje již ani obvodový plášť současným tepelně technickým a energetickým požadavkům, různý stupeň poškození vykazují také omítky a podlahy. Nevyhovující je i převážná část původních výplní otvorů.

V rámci rekonstrukce úpravny vody dojde ke zbourání objektu tzv. „nové“ budovy úpravny vody až na úroveň základové desky. Zachována zůstane pouze usazovací nádrž a vany filtrů se směšovací nádrží. Po zbourání „nové“ budovy ÚV bude provedena výstavba nového objektu. Dále v souladu s vydaným územním rozhodnutím dojde ke zbourání stávajícího skladu CO.

Stávající princip výroby pitné vody zůstane zachován. Surová voda ze tří podzemních zdrojů bude okysličena. K separaci oxidovaného železa a dalších nerozpuštěných látek budou i po rekonstrukci využívány dva separační stupně – sedimentace a písková filtrace. Nově bude za pískovou filtrací sorpce na granulovaném aktivním uhlí. Upravená voda bude akumulována v rekonstruovaných nádržích. Vznikající odpadní vody budou nově jímány ve vyrovnávacích nádržích odpadních vod a teprve z nich budou postupně vyrovnaným průtokem odpouštěny na zrekonstruované kalové laguny.

Úpravna vody Brníkov zásobuje více než 10 tisíc obyvatel přilehlých obcí pitnou vodou. Veškeré práce probíhají za provozu úpravny.  Investorem je Severočeská vodárenská společnost. Náklady se dostanou na 243 998 151 korun. Po dokončení, tj. v lednu 2024, se zahájí zkušební provoz.