Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V regionu Blanska pokračují práce na modernizaci ČOV

08.06.2020

Náklady na modernizaci ČOV se odhadují na více než 92 miliónů korun


Rájec-Jestřebí je malá obec, která čítá 3 700 obyvatel a používala doposud zastaralou technologii čištění vody. Náš tým pracuje v těchto dnech na modernizaci čov.

Po demoličních pracích se rozjela realizace kompletních monolitických konstrukcí. Vybudovala se aktivační nádrž selektoru a dosazovací nádrž. V ní dochází k mechanickému vyčištění oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. „Práce jedou na plné obrátky. Je dokončena první etapa výstavby a došlo k přepojení a zprovoznění první kolony ČOV“, řekl Miroslav Hynek, technický přípravář VHS stavby a. s. Doplnil, že všechny původní objekty byly vystrojeny technologií nezbytnou pro zprovoznění.

Stávající ČOV je v demolici a připraveny jsou štětovnice pro provádění výkopových prací na úroveň základové správy pro zbývající stavební objekty. Pracovat se bude na zpevnění plochy, komunikaci i chodníku v místě. Následovat bude betonáž monolitických konstrukcí zbývajících objektů a výstavba zcela nové objektu provozu této čistírny. Vše bude dokončeno již v říjnu letošního roku.