Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Vodovodní přivaděč z roku 1972 dostane nové potrubí až z Francie

17.02.2020

Rekonstruovaný vodovodní přivaděč se nachází mezi obcemi Michalovice a Libochovany. Práce zde začaly v květnu loňského roku. Nyní je položeno již 2,5 km potrubí a bude následovat napuštění, proplachy a tlakové zkoušky. Také pozemky se v této části pomalu začínají vracet do zpětného užívání majitelů. Odvezeno bude také staré potrubí DN 900. To vykazovalo značné známky opotřebení, koroze a to by vedlo k častým poruchám. Proto se investor Severočeská vodárenská společnost rozhodla k této investici ve výši 134 miliónů korun. Kompletní práce by měly být dokončeny v květnu dalšího roku.