Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Zahájili jsme stavební práce na úpravně vody v okrese Louny

04.09.2018

V obci Holedeč nás v nejbližších měsících čeká kompletní rekonstrukce úpravny vody. Budovat se bude nová dvoustupňová linka. Dožívající zařízení se nahradí novým, moderním. Provedena bude i kompletní výměna přítokových potrubí a armatur. Práce by měly trvat do dubna roku 2020. Náklady jsou vyčísleny na více než 57 miliónů korun.