Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

 Rozsáhlou rekonstrukcí prochází Úpravna vody Holedeč z roku 1933

14.04.2019

V těchto měsících pracujeme v okrese Louny.


Úpravna vody Holedeč je zdrojem vody pro více jak 5 tisíc obyvatel části Žatce a přilehlých obcí.

Aktuálně provádí náš tým výstavbu 1. separačního stupně. Jedná se o nově postavenou budovu, v níž budou během následujícího měsíce osazeny nové technologické ocelové nádrže a další zařízení procesu aerace a flokulace pro dokonalejší úpravu pitné vody.

Současně probíhají práce na rekonstrukci dvou kalových lagun, akumulační nádrže, postupně dojde k výměně trubního materiálu. Zahájeny byly také práce na objektu trafostanice.

Realizace díla je náročná z pohledu koordinace a logistiky, neboť práce probíhají za plného provozu úpravny vody a postup prací je tak třeba konzultovat s jejími zástupci, aby nebyla narušena plynulá dodávka pitné vody pro zásobované obce, jelikož úplná odstávka úpravny nepřipadá v úvahu na dobu delší než 8 hodin.

Celkový objem kontraktu přesahuje 57 mil. Kč. Projekt by měl být dokončen v dubnu příštího roku.