Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Předali jsme další vodo-stavební dílo do rukou investora

03.09.2020

Nová moderní technologická linka zajistí dodávku kvalitní pité vody pro Frýdlantský výběžek.


Dnes jsme slavnostně předali dokončenou úpravnu vody v Bílém Potoce do rukou investora Frýdlantské vodárenské společnosti. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je již v trvalém  řádném provozu.

Stavební práce běžely podle plánu od července 2017 a dokončeny byly na konci roku 2018, kdy byl zahájen roční zkušební provoz. Projekt za více než 214 miliónů korun byl financován z části i z Operačního programu Životního prostředí, z Fondu ochrany vod pro Liberecký kraj.

Dnes symbolickým přestřižením pásky předal náš tým VHS stavby a. s. projekt jako dokončený. Všichni přítomní si areál úpravny prohlédli a popřáli ji mnoho zdaru v dodávkách kvalitní pitné vody. Zkrátka nepřijde ani veřejnost. Ta si v rámci "Dne otevřených dveří" může úpravnu prohlédnout po celý páteční den.