Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Rekonstrukce i rozsáhlé úpravy potřebují rybníky

30.03.2021

Staráme se o rybníky!


Náš tým od prosince roku 2020 pracuje na projektu Odbahnění rybníka Grešlové Mýto.

Nyní je kompletně odbahněný, odtěžil se sediment a demontovány byly výpustě. Cílem projektu je rekontrukce rybníka s jeho uvedením do bezpečného a provozuschopného stavu tak, aby bylo možné vodu ve zdejší krajině co nejvíce zadržet a vhodnou kompoziční úpravou vodní plochy vytvořit estetické a ekologicky hodnotné území.

Náklady projektu se dostanou na téměř  2,5 miliónů korun. Práce budou probíhat do října letošního roku.