Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Zahájili jsme stavební práce na projektu Krokovický potok

18.04.2019

Zvýší se kapacita a stabilizace stávajícího koryta potoka.


V nejbližších dnech dojde k bourání stávajících zdí a bude vybudováno nové opevnění toku ve formě zdí z kamenného výplňového zdiva. To bude obloženo lomovým kamenem skládaným metodou kyklopského zdiva s vyspárováním. Upraveno bude také dno. Odstraní se to stávající a nahradí se kamennou dlažbou do betonu. Tato stavební úprava by měla v budoucnu zajistit soustředěný průtok a vyšší vodní sloupec pomocí 0,4 metru široké kynety. Současně s výstavbou bude provedeno vybudování nového zaústění Krokovického potoka do Moravské Dyje.