Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Projekt:

Modernizace a intenzifikace ČOV Rájec-Jestřebí

Investor:

Město Rájec-Jestřebí

Termín realizace:

11/2018 – 4/2021

Místo realizace:

Rájec-Jestřebí

Cena:

92 628 314 Kč bez DPH

Popis projektu:

Ve sdružení s firmou VHZ – DIS, spol. s r.o.  jsme realizovali projekt spočívající v celkové modernizaci a intenzifikaci stávající ČOV prefabrikovaného typu (Sigma-Prefa 90), vybudované počátkem 90. let minulého století ve městě Rájec-Jestřebí. Odpadní vody jsou čištěny mechanicko-biologickým procesem, pracujícím na principu dlouhodobé aktivace s denitrifikací a úplnou stabilizací kalu. Kapacita ČOV je stanovena pro 4 300 EO.  Stavební práce probíhaly za plného provozu stávající ČOV.