Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Projekt:

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Železný Brod

Investor:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Termín realizace:

Místo realizace:

Cena:

97 mil. Kč bez DPH

Popis projektu:

Rekonstrukce spočívala ve dvoulinkovém provedení biologického čištění s předřazenou denitrifikací, flexibilní částí s provzdušňováním a mícháním, nitrifikací, souproudně protékanými dosazovacími nádržemi a chemickou eliminací fosforu. Při rekonstrukci byly dotčeny téměř všechny objekty na ČOV. Práce tedy probíhaly na objektech předčištění, nově vznikl sdružený objekt, ve kterém jsou paralelně umístěny dvě linky nitrifikace, denitrifikace a dosazovací nádrže. Rekonstrukce se týkala i vyhnívací nádrže, kalových polí a zpevněných ploch.