Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Projekt:

Výstavba čistírny odpadních vod Příšovice

Investor:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Termín realizace:

10/2019 – 4/2021

Místo realizace:

Příšovice

Cena:

46 076 585 Kč bez DPH

Popis projektu:

Jednalo se o výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod pro 1400 EO v obci Příšovice. Součástí stavby byly trubní rozvody, zřízení příjezdové komunikace a zpevněných ploch kolem ČOV, oplocení, výstavba vodovodní přípojky a napojení přípojky NN z připojovacího bodu ČEZ Distribuce a.s. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce ČSOV Příšovice 3 s novým výtlakem V3 do nové gravitační stoky AA-1  a rekonstrukce ČSOV Příšovice 1 s dostavbou akumulace s výtlakem V1 na novou ČOV Příšovice.