Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Projekt:

Protipovodňová opatření pro Město Pohořelice

Investor:

Povodí Moravy, s. p.

Termín realizace:

09/2016 – 05/2019

Místo realizace:

Město Pohořelice

Cena:

46 066 151 Kč bez DPH

Popis projektu:

Pro město Pohořelice jsme budovali protipovodňovou ochranu. Projekt zahrnoval výstavbu ochranných hrází, hrázových propustí, ochranných železobetonových zídek, průlehů, vodních prvků, propustků a mostku.