Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Projekt:

Rekonstrukce rybníka Bahňák, k.ú. Grešlové Mýto

Investor:

Obec Grešlové Mýto

Termín realizace:

1/2021 – 6/2021

Místo realizace:

Grešlové Mýto

Cena:

2 490 000 Kč bez DPH

Popis projektu:

Předmětem díla byla rekonstrukce rybníka s jeho uvedením do bezpečného a provozuschopného stavu tak, aby bylo možné vodu ve zdejší krajině co nejvíce zadržet a vhodnou kompoziční úpravou vodní plochy vytvořit estetické a ekologicky hodnotné území.