Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rekonstrukce úpravny vody Vrutice

10/2020–12/2022
V jejím průběhu jsme kompletně zrekonstruovali budovu úpravny vody, vystavěli jsme novou železobetonovou odsazovací nádrž a ÚV rozšířili o další stupeň úpravy vody v podobě instalace filtrů na granulované aktivní uhlí. Konstru ...

Rekonstrukce úpravny vody Vlastislav

11/2018 – 4/2021
Předmětem projektu byla stavebně-technologická rekonstrukce úpravny vody z roku 1976.  Vzhledem ke špatnému stavu stavebních konstrukcí byly provedeny rozsáhlé úpravy budovy, výstavba nového, převážně podzemního objektu čerpací stanice, ...

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY BÍLÝ POTOK

07/2017 - 12/2018
Předmětem díla byla rekonstrukce úpravny vody na Bílém Potoce a kapacitní rozšíření vodojemu Libverda. Důvodem k rozsáhlé rekonstrukci byly zvyšující se nároky na jakost pitné vody a nevyhovující stav stávajícího technologického zařízení. ...