Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY BÍLÝ POTOK

07/2017 - 12/2018
Předmětem díla byla rekonstrukce úpravny vody na Bílém Potoce a kapacitní rozšíření vodojemu Libverda. Důvodem k rozsáhlé rekonstrukci byly zvyšující se nároky na jakost pitné vody a nevyhovující stav stávajícího technologického zařízení. ...

Rekonstrukce úpravny vody - Svor, Rousínov CL062011 

07/2016 - 04/2017
Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce úpravny vody v obci Svor. Stavba nové nadzemní budovy úpravny vody byla vybudována vedle stávajícího podzemního vodojemu Rousínov na lesním pozemku. V této nové úpravně vody se při kontaktní filtraci ...

Modernizace úpravny vod Žirovnice

06/2014 - 05/2015
Rekonstrukce ÚV probíhala za plného provozu, aniž by to obyvatelé města zaznamenali na dodávkách nebo kvalitě pitné vody a zahrnovala mimo jiné výměnu původních úpravníkových jednotek za moderní tlakové filtry. Osazena byla také nová ozonizační jedn ...

Rekonstrukce úpravny vody Souš - flotace(DAF)

04/2015 - 10/2015
Veškeré práce související s rekonstrukcí úpravny vody budou probíhaly při zachování výroby pitné vody. Zhotovitel stavby proto musel realizovat taková opatření, aby během výstavby nedošlo k ohrožení výroby pitné vody. V rámci této stavby j ...