Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Projekt:

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY BÍLÝ POTOK

Investor:

Frýdlantská vodárenská společnost

Termín realizace:

07/2017 - 12/2018

Místo realizace:

Bílý Potok

Cena:

201 802 047 Kč bez DPH

Popis projektu:

Předmětem díla byla rekonstrukce úpravny vody na Bílém Potoce a kapacitní rozšíření vodojemu Libverda. Důvodem k rozsáhlé rekonstrukci byly zvyšující se nároky na jakost pitné vody a nevyhovující stav stávajícího technologického zařízení.

Komplexní rekonstrukcí prošla i celá technologická linka úpravny vody včetně dotčených objektů. Obnoveno bylo zařízení úpravny vody a to po stránce stavební, strojní, silnoproudé i slaboproudé.