Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Projekt:

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska
 

Investor:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Termín realizace:

01/2018 – 08/2019

Místo realizace:

obec Ohrazenice

Cena:

70 684 574 Kč bez DPH

Popis projektu:

V rámci projektu jsme vystavěli nový věžový vodojem o kapacitě 150 m3 a provedli jsme rekonstrukce stávajících vodojemů o kapacitě 1000 m3 a 2x300 m3. Proběhla také pokládka nových kanalizačních a vodovodních řadů, bylo realizováno nové odvodnění stávajících vodojemů, pokládka kabelů NN, rekultivace areálu vodojemů vč. pokládky nových dlažeb a položení asfaltových povrchů komunikací na Vesecku a Ohrazenicích.