Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Detail

Projekt:

Rekonstrukce přivaděče VDJ Michalovice – AŠ Libochovany 

Investor:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Termín realizace:

6/2019 – 5/2021

Místo realizace:

Michalovice, Libochovany

Cena:

130 801 037 Kč bez DPH

Popis projektu:

Práce spočívaly v rekonstrukci vodovodního přivaděče, který se nachází mezi obcemi Michalovice a Libochovany. Převážná část trasy je uložena v polních pozemcích. Na několika místech trasa podchází silnice a na jednom železniční trať. Stavba byla navržena jako rekonstrukce stávajícího přivaděče výměnou starého ocelového potrubí DN800 a DN900 za nové potrubí z litiny DN600.