Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Další číslo magazínu VHS stavby je na cestě k vám

09.10.2018
Zajímavá témata, významné projekty, rozhovor s personálním ředitelem Miroslavem Lehkým i novinka, s jakým sportovním jménem budeme spojovat značku VHS stavby. 

Zahájili jsme stavební práce v Herolticích

01.10.2018
Výstavba splaškové kanalizace a čistička odpadních vod v Herolticích. Stavební práce v objemu bezmála 34 miliónů korun budeme provádět ve sdružení se společnostmi EUROVIA CS, a.s. a VHZ-DIS spol. s. r. o.    

Táhneme za jeden provaz

25.09.2018
Své o tom ví náš kolega Jaromír Petrlík. „Nic neslibuji, rovnou jednám. Šetří to čas i peníze, říká s oblibou. Z pozice přípraváře se během dvou let vypracoval na vedoucího Střediska Vysočina. A právě díky zkušenostem a profesní ...

Obří kopule byla přivezena na místo stavby vodojemu v Turnově.

16.09.2018
Nové dominantě v Ohrazenicích u Turnova se rýsují tvary každým dnem. Tento týden byla přivezena kopule a během několika dalších dnů ji budou muset stavaři dostat na betonové pilíře. Nově vznikající vodojem s obřím zásobníku vzbuzuje svoji ve ...

O projektu "Rekonstrukce úpravny Bílý Potok" se ve frýdlantské výběžku veřejně besedovalo.

13.09.2018
 V této oblasti díky prohloubení hnědouhelného dolu Turów hrozí ztráta pitné vody. Frýdlantsko dlouhodobě trpí suchem a nedostatkem vody. Díky rozsáhlé rekonstrukci úpravny vody by se měla výrazně navýšit kapacita. Stát na tento projekt př ...

Dnešek byl zajímavý den. Na stavbě 30 ti metrového věžového vodojemu v Ohrazenicích u Turnova se sešli investoři, zástupci města, obcí i hejtman Libereckého kraje.

05.09.2018
Společnost VHS stavby a.s. je generálním zhotovitelem tohoto architektonicky neobvyklého objektu, který se stane novou dominantou Turnovska. Podle slov výkonného ředitele Martina Žagana jsou stavební práce velmi odborné. Podařilo se dokončit atypick ...

Zahájili jsme stavební práce na úpravně vody v okrese Louny

04.09.2018
V obci Holedeč nás v nejbližších měsících čeká kompletní rekonstrukce úpravny vody. Budovat se bude nová dvoustupňová linka. Dožívající zařízení se nahradí novým, moderním. Provedena bude i kompletní výměna přítokových potrubí a armatur. Práce by mě ...

Výstavba vodojemu v Ohrazenicích u Turnova pro Vodohospodářské sdružení Turnov vstoupila do další etapy.

06.08.2018
Započali jsme horní stavbu vztyčením šesti nosných sloupů o délce 26 metrů. Železobetonové prefabrikované sloupy se ukotvily do patek s kalichem. V horní části byly provizorně spojeny ocelovým prstencem. Montáž sloupu probíhala 2 dny za použití  ...

Vodojem v obci Ohrazenice u Turnova  

06.06.2018
Vodojem v obci Ohrazenice u Turnova, jehož investorem je Vodohospodářské sdružení Turnov, nabírá na obrátkách.  Vyrůstá obří dominanta, která pojme více jak 150 tisíc litrů vody a bude tak pitnou vodou zásobovat domácnosti na Turnovsku. Tý ...