Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpět

Protipovodňová opatření pro Město Pohořelice

09/2016 – 05/2019
Pro město Pohořelice jsme budovali protipovodňovou ochranu. Projekt zahrnoval výstavbu ochranných hrází, hrázových propustí, ochranných železobetonových zídek, průlehů, vodních prvků, propustků a mostku.

Obnova Ctidružického rybníka

01/2017 - 06/2017
Projekt obnovy Ctidružického rybníka  řešil především odbahnění  a výstavbu opevněného návodního líce hráze. Jednalo se o koryto toku a vodní plochy, které je přímou součástí záplavového území od zvýšených povodňových průtok ...

Kozlovský potok, ř. km 0,000 – 0,829, oprava opevnění

03/2017 - 05/2017
V rámci stavby bylo provedeno odtěžení sedimentů z průtočného profilu koryta vodního toku. Dále pak očištění a oprava stávajících opevněných svahů a dna koryta, vč. doplnění kamenů,  přespárování a dobetonování paty svahu.