Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpět

Protipovodňová opatření na stokové síti v oblasti Karlína

3/2019 – 11/2021
Předmětem díla bylo provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě souboru opatření na stokové síti v oblasti Karlína. V rámci této fáze výstavby byly provedeny nové úseky stoky B na Rohanském ostrově a části výpusti do Vltavy včetně výstavby ...

Rekonstrukce rybníka Bahňák, k.ú. Grešlové Mýto

1/2021 – 6/2021
Předmětem díla byla rekonstrukce rybníka s jeho uvedením do bezpečného a provozuschopného stavu tak, aby bylo možné vodu ve zdejší krajině co nejvíce zadržet a vhodnou kompoziční úpravou vodní plochy vytvořit estetické a ekologicky hodnotné úz ...

Protipovodňová opatření pro Město Pohořelice

09/2016 – 05/2019
Pro město Pohořelice jsme budovali protipovodňovou ochranu. Projekt zahrnoval výstavbu ochranných hrází, hrázových propustí, ochranných železobetonových zídek, průlehů, vodních prvků, propustků a mostku.