Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rekonstrukce přivaděče VDJ Michalovice – AŠ Libochovany 

6/2019 – 5/2021
Práce spočívaly v rekonstrukci vodovodního přivaděče, který se nachází mezi obcemi Michalovice a Libochovany. Převážná část trasy je uložena v polních pozemcích. Na několika místech trasa podchází silnice a na jednom železniční trať. Stavba by ...

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska
 

01/2018 – 08/2019
V rámci projektu jsme vystavěli nový věžový vodojem o kapacitě 150 m3 a provedli jsme rekonstrukce stávajících vodojemů o kapacitě 1000 m3 a 2x300 m3. Proběhla také pokládka nových kanalizačních a vodovodních řadů, bylo realizováno nové odvodně ...

Rekonstrukce vodojemu Terezín

01/2019 - 09/2019
Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího věžového vodojemu pitné vody, který se skládá z jedné nadzemní vodárenské akumulační nádrže o objemu 340 m3 umístěné na vrcholu 30 m vysoké ...