Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska
 

01/2018 - 08/2019
V rámci projektu jsme vystavěli nový věžový vodojem o kapacitě 150 m3 a provedli jsme rekonstrukce stávajících vodojemů o kapacitě 1000 m3 a 2x300 m3. Proběhla také pokládka nových kanalizačních a vodovodních řadů, bylo realizováno nové odvodně ...

LT106018 Terezín, VDJ Terezín - rekonstrukce

01/2019 - 09/2019
Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího věžového vodojemu pitné vody, který se skládá z jedné nadzemní vodárenské akumulační nádrže o objemu 340 m3 umístěné na vrcholu 30 m vysoké ...

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Jablonné v Podještědí, silnice II/270

07/2017 - 10/2017
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu v silnici II/270 v Jablonném v Podještědí a úseků kanalizace, které zasahují do připravované rekonstrukce silnice II/270. V rámci rekonstrukce bude vyměněn ...

Rekonstrukce přivaděče pitné vody - Bílina, Všechlapy

04/2015 - 05/2016
Jedná se o rekonstrukci přivaděče. Účelem stavby vodovodu je zkvalitnění dodávek pitné vody v Severočeské vodárenské soustavě a pro obec Chotějovice. Navrhovaný přiváděcí řad DN 500 nahradí stávající dosluhující přivaděč z oceli OC DN 500. ...

OPRAVA A VYBUDOVÁNÍ ČÁSTI NOVÉHO VODOVODU V Pelhřimově  v ulicích Nádražní a Myslotínská 

04/2014 - 05/2014
Jednalo se o výměnu části vodovodního potrubí, který plní velmi výzamnou funkci v systému dopravy vody v rámci rozvodné sítě veřejného vodovodu. Stávající litinové potrubí ze 70.let bylo nahrazeno novým hrdlovým litinovým potrubím Duktus C ...

Výstavba vodovodu - Zlatá Olešnice - Lhotka

09/2013 - 12/2013
Jedná se o výstavbu nového plastového vodovodu částečně vedle stávajícího litinového rozvodu (cca 1400m vodovodního řadu v obci, cca 10m potrubí u zdroje). Z čerpací stanice bude veden nový samostatný řad jako výtlak do VDJ. Čerpání bude automa ...

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim

11/2011 - 10/2013
Dostavba vodovodní a kanalizační sítě ve městě Vlašim (místní část Domašín). Délka nově budované kanalizace je 8,63km a výstavba nové vodovodní sítě je 12,04km. Realizací tohoto projektu bylo možno odstranit znečištění 30,8 tun/rok CHSKCr a 14, ...