Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpět

FORMANSKÁ CESTA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

11/2013 - 10/2015
Předmětem díla bylo vybudování nové splaškové gravitační a tlakové kanalizace včetně přípojek v obci Pavlice, Grešlové Mýto, Ctidružice, Hostim. V Grešlově Mýtě se vybudovala kompletně nová mechanicko-biologická ČOV.

Gravitační kanalizace - Hrnčíře, Praha 11

05/2017 - 10/2017
Předmětem je rekonstrukce kanalizace a napojení stávajících stok a výtlaků. Kanalizace bude provedena z kameninových trub DN 300 v celkové délce 661 m v otevřeném výkopu, pouze pod kruhovým objezdem bude kanalizace uložena do ocelové chráničky DN 60 ...

Modernizace a intenzifikace ČOV Mikulovice

08/2016 - 11/2016
Nově vystavěná ČOV v Mikulovicích u Jeseníku byla navržena ze sklolaminátových nádrží od firmy WPL Limited.  Základ pro HiPAF čistírnu odpadních vod pro 1600 EO tvoří ŽB deska s opěrnými zdmi ze ztraceného bednění. Čistírna je tvořena z&nb ...

Intenzifikace ČOV Dušejov

05/2014 - 08/2015
Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod v obci Dušejov, vybudování nové vodovodní přípojky a obnova kanalizačního přivaděče z obce Boršov v délce 186 m. Budované objekty jsou navrženy jako novostavba v místě stávajících objektů současné ČOV a ...

Kanalizace a ČOV Nové Syrovice  

09/2011 - 01/2013
Záměrem obcí je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obcích Nové Syrovice a Láz. V budoucnu se na tuto ČOV napojí i další obce: Krnčice, Dědice, Nimpšov a Jackov. Kanalizace:   Stoková síť je charakterizována z hlediska průtoků j ...

Kanalizace a ČOV Kořenov

06/2011 -  06/2013
Cílem projektu je vybudovat novou čistírnu odpadních vod (ČOV) pro obec Kořenov tak, aby byla zajištěna potřebná účinnost čištění pro současné i výhledové zatížení a produkce odpadních vod byla v souladu s požadavky vodohospodářských orgánů i p ...