Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpět

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Jizerní Vtelno

11/2018 – 9/2020
Ve sdružení s firmou Amitera s.r.o. jsme realizovali projekt složený ze dvou hlavních částí. První z nich byla výstavba splaškové kanalizace, která je kombinací gravitačních a tlakových řadů o celkové délce cca 5,5 km. Druhou částí byla výstavba či ...

Výstavba čistírny odpadních vod Příšovice

10/2019 – 4/2021
Jednalo se o výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod pro 1400 EO v obci Příšovice. Součástí stavby byly trubní rozvody, zřízení příjezdové komunikace a zpevněných ploch kolem ČOV, oplocení, výstavba vodovodní přípojky a napojení přípojky NN ...

Modernizace a intenzifikace ČOV Rájec-Jestřebí

11/2018 – 4/2021
Ve sdružení s firmou VHZ – DIS, spol. s r.o.  jsme realizovali projekt spočívající v celkové modernizaci a intenzifikaci stávající ČOV prefabrikovaného typu (Sigma-Prefa 90), vybudované počátkem 90. let minulého století ve měst ...
Nebyla vytvořena žádná galerie.