Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska
 

01/2018 – 08/2019
V rámci projektu jsme vystavěli nový věžový vodojem o kapacitě 150 m3 a provedli jsme rekonstrukce stávajících vodojemů o kapacitě 1000 m3 a 2x300 m3. Proběhla také pokládka nových kanalizačních a vodovodních řadů, bylo realizováno nové odvodně ...

Rekonstrukce vodojemu Terezín

01/2019 - 09/2019
Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího věžového vodojemu pitné vody, který se skládá z jedné nadzemní vodárenské akumulační nádrže o objemu 340 m3 umístěné na vrcholu 30 m vysoké ...

testovačka

lsdfjlaůjfaj
Investor

Dfsdf

sdg
SDgsdgsd

sdfsad

projekt uvm
sadasfdasfasf

Maršovice - ČOV rekonstrukce

Navržena je rekonstrukce dvoulinkové ČOV Maršovice. Vlastní ČOV je z roku 1991 s projektovanou kapacitou 648 EO, což byl výhledový stav , kterého není reálné dosáhnout. ČOV po rekonstrukci bude  maximální výhledový stav zatížení 450 E ...

asreged

param 0
dlouhy popis