Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ministr zemědělství navštívil náš projekt na Litoměřicku

24.06.2020
Dnes zavítal do regionu Litoměřicka Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman a navštívil náš velmi významný projekt v oblasti Michalovice – Libochovany. Zde provádíme pro Severočeskou vodárenskou společnost rozsáhlou rekonstrukci několikakil ...

Město Klimkovice má moderní čistírnu odpadních vod

16.06.2020
Dokončenou moderní ČOV a kompletní kanalizaci jsme v minulých dnech předali do rukou investora, města Klimkovice. Naše společnost VHS stavby byla v tomto projektu generálním dodavatelem ve spolupráci s firmou Jankostav. Na projektu ...

V regionu Blanska pokračují práce na modernizaci ČOV

08.06.2020
Rájec-Jestřebí je malá obec, která čítá 3 700 obyvatel a používala doposud zastaralou technologii čištění vody. Náš tým pracuje v těchto dnech na modernizaci čov. Po demoličních pracích se rozjela realizace kompletních monolitických k ...

Práce na výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod v obci Jizerní Vtelno pokračují 

21.05.2020
V současné chvíli již probíhá realizace zpevněných ploch a oplocení areálu nové ČOV a následovat bude instalace technologického zařízení a pokládka stok na silnici III. Třídy včetně realizace všech potřebných přípojek. Projekt se skládá ze ...

Vodovodní přivaděč z roku 1972 dostane nové potrubí až z Francie

17.02.2020
Rekonstruovaný vodovodní přivaděč se nachází mezi obcemi Michalovice a Libochovany. Práce zde začaly v květnu loňského roku. Nyní je položeno již 2,5 km potrubí a bude následovat napuštění, proplachy a tlakové zkoušky. Také pozemky se v té ...

Betonářské práce na aktivačních nádržích jsou dokončené 

23.01.2020
Stavební práce pro ČOV v obci Rájec – Jestřebí probíhají podle plánu. V současných dnech se provádí monolitické betonářské práce. Dokončeno bylo betonování aktivačních nádrží. Postupně se objekt začne vystrojovat technologickým zařízením, ...

Novou centrální čistírnu odpadních vod bude mít i obec Příšovice 

15.01.2020
Na severu Čech vyrůstá zde zcela nová ČOV a to včetně související kanalizace. Rekonstrukcí prochází i čerpací stanice odpadních vod v tomto místě. V uplynulých dnech, kdy stále stavebním pracím přeje počasí, proběhla montáž a injektáž dvou ...

V Jablonci pracujeme na rekonstrukci kanalizace a vodovodu z roku 1922

17.12.2019
Počasí přeje stavbařům a práce jsou v plném běhu i na severu Čech. V jablonecké ulici V Aleji pracuje náš tým na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. V rámci projektu se vymění více jak půl kilometru potrubí, které v současné chvíli ob ...

Práce na pražském Karlínu pokračují podle plánu

31.10.2019
Od jara zde buduje náš tým protipovodňová opatření na stokové síti. V těchto dnech se propojuje nové trubní vedení se stávající kanalizací a dojde k zabetonování položeného potrubí. V prostoru, kde stavba vyrůstá, se najdou místa ...